Úvod

Provádím činnosti…

Komplexní poradenská a metodická činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Komplexní poradenská a metodická činnost v oblasti požární ochrany

Činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Činnosti revizního technika zdvihacích zařízení

Technicko organizační služby v oblastech BOZP a PO

Vzdělávací a školící činnost