Přehled činností

Nejdůležitější oblasti

Poradenská a metodická činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) při:

 • sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace organizace,
 • vyhodnocení rizik jednotlivých činností v organizaci,
 • zpracování seznamu pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících, hygienických a desinfekčních prostředků,
 • zpracování návrhu na kategorizaci prací v organizaci,
 • zajištění měření pracovního prostředí ve smyslu zpracovávání návrhu na kategorizaci prací,
 • zpracování směrnic BOZP souvisejících s činností organizace,
 • zpracování příkazů vedoucího organizace k oblasti BOZP s ohledem na činnost ve společnosti,
 • zpracování seznamu zakázaných prací ženám, těhotným ženám a mladistvým,
 • zajištění vypracování systému první pomoci při úrazech a haváriích (traumatologický plán),
 • šetření, zjišťování zdrojů a příčin pracovních úrazů, jejich evidence, odesílání záznamů, návrhy na opatření, odškodňování, zastupování zákazníka v případě vyšetřování ze strany SUIP a jiných nadřízených orgánů,
 • zpracování dopravně – provozních a přepravních řádů organizace

Technicko-organizační služby

 • organizace prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví na všech pracovištích společnosti minimálně jednou ročně,
 • zajištění pravidelné kontroly BOZP v organizaci

Vzdělávací a školící činnost

 • zpracování systému školení a výchovy zaměstnanců v BOZP,
 • vypracování podkladů pro vstupní školení zaměstnanců při nástupu do zaměstnání v organizaci, (osnovy, formuláře…)
 • vypracování osnov pro školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců v BOZP,
 • provádění školení BOZP vedoucích zaměstnanců,
 • provádění školení BOZP zaměstnanců,
 • provádění školení řidičů motorových vysokozdvižných vozíků,
 • provádění školení řidičů „referentů“,

 Další činnosti, které osobně provádím

 • školení jeřábníků (přezkoušení, rozšíření rozsahu oprávnění),
 • školení vazačů,
 • školení zaměstnanců při práci ve výškách,
 • školení lešenářů,
 • školení obsluhy motorových řetězových pil,
 • školení obsluhy křovinořezů, vyžínačů, travních sekaček a malotraktorů,
 • školení obsluhy zásobníků sypkých hmot.


Poradenská a metodická činnost v oblasti požární ochrany

 • poradenské služby v oblasti prevence a represe požární ochrany od odborně způsobilé osoby v PO,
 • vypracování dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany v organizaci,
 • zpracování směrnic a příkazů vedoucího organizace na jednotlivé výrobní a nevýrobní úseky,
 • zpracování požárních řádů pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • zpracování požárních poplachových směrnic, jejich aktualizace,
 • založení a vedení požární knihy

Technicko organizační služby

 • provedení preventivních požárních prohlídek a kontrol v provozech v termínech dle platné legislativy

 Vzdělávací a školící činnost

 • vypracování tématických plánů a časových rozvrhů školení v PO,
 • školení vedoucích zaměstnanců v PO,
 • školení zaměstnanců v PO,
 • školení preventistů,
 • školení preventivních požárních hlídek